DUNAALMÁSÉRT ALAPÍTÁNY

2020.12.19. - A tizenkilencedik mese

Vesszőköteg

 

ÚTRAVALÓ

 

            Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, akinek öt fia volt. Amikor az ember megöregedett, és úgy érezte, nemsokára meg fog halni, magához hívatta fiait. Amikor összegyűltek mind, az öreg így szólt:

            - Kedves fiaim! Mielőtt meghalok, egy nagyon fontos dolgot szeretnék még mondani nektek. Nézzétek, itt van egy vesszőköteg!

            Ekkor kihúzott a kötegből egy szál vesszőt, odaadta a legkisebbik fiának, és ezt mondta:

            - Kisfiam, törd el ezt a vesszőt!

A fiúcska könnyűszerrel eltörte a vesszőszálat.

            Ezután az öreg odaadta az egész köteget a legidősebb és egyben legerősebb fiának. Így szólt hozzá:

            - Törd el ezt a köteg vesszőt!

Ám az erős fiúnak sehogy sem sikerült eltörnie a köteget. A sok vékony vessző együtt igen erősnek bizonyult.

            Ekkor az apa így szólt fiaihoz:

            - Kedves fiaim! Jól jegyezzétek meg, amit most mondok! Ha a jövőben netán összevesznétek, elfordulnátok egymástól, magatokra maradtok. És akkor bizony könnyen elbánnak veletek, mint ahogy könnyű volt eltörni a magában álló vesszőt. Ám ha mindig összetartók lesztek, együtt maradtok, olyan erősek lesztek, mint a vesszőköteg, és senki sem tud ártani nektek!

 

Forrás: 

Mese: Szuly László

Fotó: agroforum.hu

Nyomtatás E-mail

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés