DUNAALMÁSÉRT ALAPÍTÁNY

Keresztáldás

KERESZTÁLDÁS

(Dunaalmás, 2018. 05. 13.)

A Dunaalmásért Alapítvány , az Öregmalom Színtársulat és a Dunaalmási Római Katolikus Egyházközség közreműködésével felújításra került az Almási u. 165. sz. előtti kereszt és környezete. A következőkben Szuly Lászlónak és Milus Ferenc plébánosnak az áldás alatt elhangzott mondandóját olvashatják:

            80 évvel ezelőtt, 1938. május 25. és 29. között Budapesten ülésezett a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Az Eucharisztiáról, azaz a kenyér és bor színében köztünk élő Krisztusról tanácskoztak. A kongresszus mottója ez volt:

„AZ EUCHARISZTIA A SZERETET KÖTELÉKE”.

            Többek között az alábbi témákról volt szó: Az Eucharisztia és a család, Az Eucharisztia és a falu, illetve az Egység.

        Az Eucharisztikus Kongresszus azonban nem csupán tanácskozások sorozata, teológiai tézisek megvitatása, hanem egyfajta zarándoklat, ünneplés, amelynek az a célja, hogy ismertté váljék Krisztusnak a világban való valóságos jelenléte. Ismertté és életté váljék, keresztények és más vallásúak, hívők és nem hívők számára egyaránt. Ismertté és életté váljék, egyházunk, hazánk és az egész világ számára.

            A kongresszus himnusza, (amit az előbb énekeltünk,) így fogalmazza meg a lényeget: Krisztus a kenyér és bor színében VÁNDORLÁSUNK TÁRSA LETT. A mi nagy kérésünk feléje pedig az, hogy FORRASSZA EGGYÉ BÉKESSÉGBEN A NÉPEKET.

            Ezt a keresztet ennek az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusnak az emlékezetére állították. A kereszt és az Eucharisztia szoros kapcsolatban áll egymással. Mindkettő által Jézus adja magát nekünk. És ha Ő velünk, akkor ki ellenünk! A keresztények a keresztre tekintve remélték oltalmukat mindenféle szorongatásukban, és az Eucharisztiát magukhoz véve kaptak erőt minden küzdelmükhöz.

            A keresztet a felirat szerint az almási és neszmélyi hívek állították. HÍVEK, azaz HŰEK. Más szóval: hívségesek, hűségesek. Azok állították, akik híven kitartottak Krisztus mellett annak ellenére, hogy Jézus nem dicsőséges hadvezérként állt előttük, hanem a szégyen fájára fölfeszítve adta magát értünk.

            Jézus elkerülhette volna a csúfos halált, ha elbujdokol az üldözői elől, vagy ha odarendel 12 ezred angyalt szétkergetni az ellenségeskedőket, vagy ha olyan csodát tesz, amellyel térdre kényszeríthette volna az összes ellenségét. De akkor hűtlen lett volna saját tanításához, miszerint a szeretet türelmes, megbocsátó, nem erőszakos.

A hívek ehhez a türelmes, megbocsátó, nem erőszakos Krisztushoz voltak hűek.

            De nemcsak a keresztre feszített Krisztushoz voltak hűek az 1938-ban itt élt emberek, hanem az Eucharisztiában rejtőzködő Krisztushoz is. Noha nem testi valóságában tapasztalhatták meg Krisztust, csak egy darabka kenyérben, de hitték azt, hogy így is az élő Krisztussal találkozhatnak. Ha magukhoz veszik a Szentostyát, akkor Krisztus valóban bennük fog élni.

            Hűségük legyen példa számunkra is a kitartásban.

            Ez a kereszt 80 éven át jelezte, hogy Jézus velünk van. Az idők folyamán azonban megrongálódott, szükségessé vált a felújítása. A kőkeresztet megtisztítottuk, a sérült testet kicseréltük. A vaskerítést átfestettük. A felújításban oroszlánrészt vállalt a Dunaalmásért Alapítvány és az Öregmalom Színtársulat. Ezúton is köszönjük a segítségüket.

            A felújítás azért is vált időszerűvé, mert két év múlva, 2020-ban ismét Budapesten rendezik meg az immáron 52. Eucharisztikus Kongresszust. Már elfogadták a Kongresszus jelmondatát. Ez így hangzik:

„MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD.”

Mi mindent jelenthet számunkra a „forrás”?

            Jelenthet a forrás tiszta vizet, amely éltet és megtisztít.

            Jelenthet a forrás gyógyvizet, amely gyógyít, enyhíti fájdalmainkat.

            Jelenthet a forrás hőforrást, amely felmelegít, oldja ridegségünket.

            Jelenthet a forrás erőforrást, amely segít elvégezni feladatainkat.

            Jelenthet a forrás fényforrást, amely megvilágítja az utunkat.

            Az Eucharisztia olyan forrás, amely éltet, megtisztít, gyógyít, felmelegíti rideg kapcsolatainkat, erőt ad a mindennapi feladatainkhoz, rávilágít arra, hogy merre menjünk. De csak akkor, ha nem kerüljük el nagy ívben, csak akkor, ha élünk Vele.

            Rajtunk áll, hogy milyen hatásfokkal érvényesül Jézus szeretete. Tudjuk, hogy egyedül nem megy, nélküle semmire sem jutunk.

 

ÁLDÁS

            Mennyei Atyánk! Áldd meg ezt a felújított keresztet, hogy állja az idők viharait, és még sokáig hirdethesse, hogy Krisztus keresztje a türelmes, megbocsátó, nem erőszakos szeretet jele!

 Jutalmazd örök boldogsággal azokat, akik ezt a keresztet állították 80 évvel ezelőtt!

Fogadd el azok áldozatát, akik 80 éven keresztül gondját viselték a keresztnek, és virágokkal vették körül!

Áldd meg azokat, akik kétkezi munkájukkal részt vettek a kereszt felújításában!

Segítsd a Dunaalmásért Alapítvány munkatársait és támogatóit, hogy eredményesen szolgálják a község anyagi és szellemi felemelkedését!

Kísérd áldásoddal az Öregmalom Színtársulat tevékenységét, hogy játékuk mindig a közönség felüdítésére és épülésére legyen!

Áldd meg mindazokat, akik hittel tekintenek a keresztre, és hűek maradnak Krisztushoz!

Áldd meg azokat is, akik ügyet sem vetnek a keresztre, hiszen Krisztus áldozata értük is történt!

Áldd meg az itt jelen lévőket, hogy életük egyre boldogabb legyen!

Erősítsd meg hitünket!

Add, hogy felismerjük, hogy az Eucharisztia a legfőbb erőforrásunk!

Segíts minket, hogy minden emberrel békességben élhessünk! Amen.

Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

Menjetek békével! Szolgáljátok Istent és embertársaitokat!

Istennek legyen hála!                       

                                                                                                                                 Szuly László írása

Nyomtatás E-mail

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés