DUNAALMÁSÉRT ALAPÍTÁNY

2018.12.04. A negyedik mese

krampampuli

Palóc mese:

A szegény meg a gazdag ajándéka

Egy szegény halász egyszer elment halászni, de nem volt szerencséje. Csak egy nagy gömbölyű kő akadt mindég a hálójába. Mikor kivette a hálójából, behagyította a vízbe. Újból leeresztette a hálót, hát megint csaka kő akadt bele neki. Vagy háromszor belehagyította, de mind a háromszor beleakadt. - Nohát, ha nem bírok tőled megszabadulni, akkor hazaviszlek. Betette a tarisznyájába a követ. Mikor hazament este, szaladtak a gyerekei elejbe. - Apa, mit hoztál? Mit hoztál? - Nem hoztam én semmit, fiaim, csak ezt a követ, játsszatok vele! A gyerekek hozzáfogtak a kővel gurigázni, mert gömbölyű volt. Ahogy ott gurigáztak, a halász lefeküdt az ágyba, onnan nézte, hogy játszónak a kővel. A kő meg - ahogy gurigáztak vele - mindég fényesebb, fényesebb lett. Utoljára annyira kifényesedett, hogy olyan világos lett a szobában, mintha lámpa égett volna. Azt mondja az asszony az urának: - Nézd már azt a követ, mennyire fénylik, milyen világos van tõle! - Hát ez nem rendes kő - azt mondja az ember -, ez valami drága dolog lehet. . - Hátha drága dolog, én holnap reggel.elviszem a királyhoz. - Jól van ,csak vidd el! . Másnap fogta magát az asszony,vitte a követ a királyhoz. - Felséges királyom, hoztam egy világító követ ajándékba .. - Mit fizessek én neked ezért? - kérdezte a király .. Mindjárt megismerte a király, hogy gyémántkő az, de olyan nagy, amilyet még ő se látott életiben. - No, mit fizessek érte? Adok egy véka aranyat! A.z asszony csak nézett, nem tudta, örömiben, hogy mit szóljon, csak hümmögött. - Hm, hm. - Keveselled? Adok érte két véka aranyat! Az asszony megint: - Hm, hm. Ezt is keveselled? Adok érte három véka aranyat, megegyeztünk? Arra már bickelt az asszony, a király meg kimérte neki a három véka aranyat. A gazdag paraszt meglátta, mennyi sok pénzt kapott a szegény halász a királytól. Kérdezi tőle: - Mért kaptad te azt a sok pénzt a királytól? Azt mondja neki a halász: - Egy macskát vittem neki, mer annyi nála az eger, hogy még nappal is az íróasztalán szaladgálnak. A macska meg hozzáfogott fogdosni az egereket. Úgy megtetszett a királynak az ajándékom, hogy ennyi pénzt adott érte. - Nohát, ha egy macskáé ennyi pénzt adott, majd viszek én neki annyit, hogy győzze õköt étetni. A gazdag paraszt feivásároita a falujában a macskákat, össze¬szedett egy zsákra valót. A szomszédfaluban meg a harmadik faluban is házait, ott is összeszedett egy-egy zsákra valót. Felpakolta a három zsák macskát a kocsijára, úgy indult a királyi palotába. Megállt a palota előtt, felment a királyhoz. - Felséges királyom, hoztam egy kis ajándékot. - Hadd látom, hol van az az ajándék? Lent hagytam a kocsimon, mindjárt felhozom. Visszament a paraszt a kocsihoz, háromszor fordult a három zsákkal. A palotában kioldozta mind a három zsákot egyszerre, kifordította a sok macskát a király előtt. A sok macska mind megvadult. Olyan is volt, amelyik a királynak ugrott. Az egyik meg nekiugrott az ablaknak, kitörte. Ugrottak kifelé a macskák az ablakon. A király mérgében a kardja után kapott. - Mit hoztál nekem, te gazember? A gazdag paraszt megijedt, szaladt kifelé a palotából. A király meg szólította a katonáit: - Fogjátok meg! Fogjátok meg! A katonák meg nem tudták, mit fogjanak meg: a macskákot-e vagy az embert. Mind a macska után szaladt a sok katona. A paraszt így elmenekült, haza hajtott. Otthon kérdezi tőle a szegény halász: - No, mit kaptál a macskáké? - Hõj, örülök, hogy életben el tudtam menekülni, a király agyon akart vágni! .
Eddig volt mese volt.

 

U.i.: A felnőttek, ha elfáradtak a sok meseolvasásban, készítsenek maguknak egy "ördögi" palóc krampampulit... Egészségetekre! 

 

Nyomtatás E-mail

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés