DUNAALMÁSÉRT ALAPÍTÁNY

December 1. Az első mese

 

mora didergo 451x640

MÓRA FERENC:
A DIDERGŐ KIRÁLY

 

Mese, mese, mátka, pillangós határba:

Volt egyszer egy király Nekeresd országba.

Nevenincs királynak nagy volt a bánata,

Csupa siralom volt éjjele, nappala.

Hideg lelte-rázta, fázott keze-lába.

Sűrű könnye pergett fehér szakállába:

"Akármit csinálok, reszketek és fázom,

Hiába takargat aranyos palástom!

Aki segít rajtam: koronám, kenyerem

Tőle nem sajnálom, véle megfelezem!"

 

Százegy kengyelfutó százkét felé szaladt,

Tökszárdudát fújtak minden ablak alatt:

"Ki tud orvosságot a király bajáról,

Hol az a bölcs ember, aki jót tanácsol?"

Adott is ezer bölcs ezeregy tanácsot.

De együtt se ért az egy falat kalácsot.

Didergő királynak csak nem lett melege,

Majd megvette szegényt az Isten hidege.

Körmét fúvogatta, keserűn köhintett,

Bölcs doktorainak bosszúsan legyintett:

"Bölcsekkel az időt ne lopjuk, azt mondom,

Hívjátok elő az udvari bolondom!"

 

"Hallod-e, te bolond, szedd össze az eszed,

Adj nekem tanácsot, akárhonnan veszed."

"Teli van énnálam ésszel a szelence:

Hideg ellen legjobb a meleg kemence.

Gyújtass be csak, komám" - nevetett a bolond,

S nevetett köntösén a sok arany kolomp.

 

Kergeti a király ki a sok léhűtőt:

Hozzák fülönfogva az udvari fűtőt!

"Hamar cédrusfával a kandallót tele,

Urunk-királyunknak attól lesz melege!"

Nagy volt a kandalló, akár egy kaszárnya,

El is égett benne vagy száz cédrusmáglya.

Sergett is a király előtte, megette,

Utoljára mégis csak azt dideregte:

"Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege,

Már a szakállam is csak úgy reszket bele!"

 

Nyöszörög a fűtő: "Felséges királyom,

Életem-halálom kezedbe ajánlom,

Most dobtam bele az utolsó forgácsot,

Jó lenne hívatni az udvari, ácsot!"

 

Nekibúsult erre a didergő király,

Szigorú paranccsal a kapuba kiáll:

"Vágjátok ki kertem minden ékességét,

A szóló szőlőnek arany venyigéjét,

A mosolygó almát, a csengő barackot,

Hányjatok a tűzre minden kis harasztot!

Széles ez országban amíg erdőt láttok,

Kandallóm kihűlni addig ne hagyjátok.

Jaj, mert mindjárt megvesz az Isten hidege,

Csak úgy kékellik már az ajkam is bele!"

 

Csattognak a fejszék, sírnak erdők, berkek,

Recsegnek, ropognak a gyümölcsös kertek.

Sok lakójuk fejét bujdosásnak adta,

Fészkit ezer madár jajgatva siratta.

A rengeteg fákból egy szál se maradt ott,

Aranyos kandallón mind elparazsallott.

Didergő királynak de minden hiába,

Nyögve gubódzik be farkasbőr bundába:

"Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege,

Csak egy fogam van már, az is vacog bele!"

 

Nekeresdországban van is nagy kopogás,

Ripegés-ropogás, siralom, zokogás.

Dolgozik a csákány, fűrész, balta, horog -

A király ajtaja egyszer csak csikorog.

Betipeg egy lányka, icike-picike,

Gyöngyharmat tündöklik lenvirágszemibe.

Az ajaka kláris, a foga rizskása,

Csacsog, mint az erdő zengő muzsikása:

 

"Ejnye, de rossz bácsi vagy te, király bácsi!"

Megfordul a király: "Ácsi, kislány, ácsi!

Azt se tudom, ki vagy, soha se láttalak,

Mért haragszol reám? Sohse bántottalak!" -

Kerekre nyitotta a csöppség a szemét:

"Minek szedetted le a házunk tetejét?

Hó is hullongázik, eső is szemezik,

A mi padlásunkra az most mind beesik;

Elázik a bábum kimosott ruhája,

Vasárnap délután mit adok reája?"

 

Mint amikor nap süt a jeges ereszre,

A király jégszive harmatot ereszte.

Szemében buggyan ki szívének harmatja,

Szöghaját a lánynak végigsimogatja:

"Ne félj, a babádat ruhátlan nem hagyom,

Bíborköntösömet feldaraboltatom.

Bársonyrokolyája, selyem főkötője,

Lesz ezüstkötője, aranycipellője!"

 

Most már meg a kislány mondta azt, hogy "ácsi!

Mégiscsak jó bácsi vagy, te király bácsi!"

Örömében ugrált, tapsikolt, nevetett -

S didergő királynak nyomban melege lett!

A tükörablakot sarokra nyitotta,

Városa lakóit összekurjantotta:

"Olyan meleg van itt, hogy sok egymagamnak,

Juttatok belőle, aki fázik, annak!"

 

Tódult is be nyomban a sok szegény ember,

A márvány-téglákon nyüzsgött, mint a tenger.

Ki is szorult tőlük király a konyhára,

Rájuk is parancsolt mindjárt a kuktákra:

"Asztalt terigetni, ökröt sütögetni,

Fussatok a hordót csapra ütögetni,

Ily kedves vendég még nem járt soha nálam,

Mint a saját népem - nagy Meseországban..."

Nyomtatás E-mail

Adventi meglepetés November 30.

 

Advent

Karácsony előtt négy héttel...
...egy angyal érkezik a Földre. Égkék ruhában jár-kel az emberek között, de azok annyira el vannak foglalva az ünnepek előtti készülődéssel, hogy észre sem veszik. A vásárlási láz – szebbet, nagyobbat, drágábbat, a pénztárgépek kattogása, a reklámok harsogó zaja elnyomja az angyal szavait, a szupermarketek tarka tömege elrejti törékeny alakját. Minden csillog-villog, zenél, követel: vegyél még, még, még... Színes-fényes papírba rejtik az ajándékaikat, lelkük sivárságát. Pedig csupán egy gyertya fénye s egy kis csend elég lenne ahhoz, hogy az angyal a vendégük lehessen... (folytatása következik 1 hét múlva)


Az adventi időszak egyben a karácsonyi előkészület ideje. Ilyenkor előkerülnek az adventi lakásdíszek, régi is és új is a helyére kerül, kicsi és nagy együtt számolja a napokat, mennyit kell még karácsony estig aludni. A gyerekek kedvence az adventi naptár, amely 24 kis meglepetést rejteget karácsonyig, kis csokikat, vagy apró ajándékokat.


A készülődés még bensőségesebb, ha a család együtt tölti az estéket, mesélnek, énekelnek, s együtt várják a kis Jézus születését... Nos amikor Én énekelek - noha az én fülemben minden hang a helyén van - a gyerekek fülének csak az jelent némi kárpótlást, hogy a dal szövegeket tudom... Évekkel ezelőtt , mikor a Kiskarácsony - Nagykarácsony lekerült a "slágerlistáról" és Tony Wolf adventi meséi az állatokról és törpékről már túl rövidnek bizonyultak, új történeteket kezdtem keresni. Segítségemre volt a gyerekkoromból megmaradt könyv rengeteg, illetve az internet is. Adventi visszaszámláló mesegyűjteményt készítettem és szépen mappába rendeztem, jutott belőle az óvodába, az iskolába és a hittan órákra is. Idén szeretném megosztani a Dunaalmásért Alapítvány tevékenységét követőkkel is kedvenc meséimet , történeteket és ötleteket, amelyek segítenek az ünnepekre hangolódni.


Tartsanak Velem ( Velünk ) a következő 24 napon, várjuk Együtt a Karácsonyt!


Horváth Ágota

Nyomtatás E-mail

Szemétszedés 2018

IMG 8680 

2018. október 27.-én népes tömeg gyűlt össze a dunaalmási Öregmalom kapujánál. Segítőszándék hozta őket szombat reggel a Duna-partra, hogy önkéntes szemétszedéssel járuljanak hozzá a Duna - parti terület és a falu szebbé tételéhez.

A Duna extrém alacsony vízállása vonzza a „látogatókat”, akik ámulva nézik a kopár folyópartot, sokszor azonban szemetet hagynak maguk után. Hiába van kihelyezett szemétgyűjtő az Öregmalom Pagonyban, ha a parti sütögetés után, a hevenyészve összegyűjtött szemetet csak a tűzrakóban hagyják, ahonnan könnyen elhordja a szél. Ez sajnos szinte mindennapos probléma egy-egy különösen meleg szabadnap, vagy hosszúhétvége után. Előfordul azonban olyan eset is, amikor a kommunális hulladék végzi a part-menti füves területen „elhagyva”. Ha ez a szemét nem kerül összegyűjtésre, akkor egy árhullámmal a Dunába kerülhet.

Az előző évhez hasonlóan Vidovszky Ferenc a Dunaalmásért Alalpítvány kurátorának köszöntő szavai és feladat ismertetése után csoportokra oszlottunk, és így álltunk neki a „falu takarításnak”. Egy délelőtt alatt sikerült jelentős mennyiségű hulladékot összeszedni, több területen is a helyszínen kellett hagyni a megtelt zsákokat, mert nem tudtuk visszahordani a kiindulási ponthoz.

Szárazlábon jutottunk át a part mentén a Szigetre, onnan a Kikötőig, majd a Református templom mellett vissza az Almási utcára. A másik irányban a Lovardáig és a volt kőfragaó telepig, illetve Tata felé a homokbányáig sikerült eljutnunk és megtisztítanunk a területeket.

A szemét elszállításában segítségünkre volt a Vertikál Zrt, illetve Dunaalmás Község Önkormányzata – köszönet Fürst Péter falugondnoknak, hogy konténerbe gyűjtötte a zsákokat. A Vertikál Zrt a kommunális hulladékszállítás napján a „hivatalos” szemeteszsákokba gyűjtött hulladékon felül elszállítja majd a többi össszegyűjtött hulladékot is.

Fontos megjegyezni, hogy a szétdobált, és most az önkéntes szemétszedés során összegyűjtött hulladék nagy részének nem a lerakóban lenne a helye, hiszen például az üdítőitalos és ásványvizes palackok eredetileg elhelyezhetőek lettek volna szelektív gyűjtőhelyeken is, vagy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés alkalmával kihelyezhetőek lettek volna.

A Dunaalmásért Alapítvány fontosnak tartja, hogy programjaival a közösség épülését szolgálja, példát mutatva közösségünk és környezetünk jobbá tételével. A gyerekek szocializációja, oktatása, nevelése során komoly cél, hogy később közösségük aktív tagjaivá legyenek. Különösen örültünk a szemétszedésre a szüleikkel együtt, családdal érkező gyerekek magas létszámának, illetve az osztályfőnökük jó példáját követő osztályközösségek részvételének.

Minden védőkesztyűt, szemeteszsákot és gyűjtőzsákot elhasználtunk, ami a rendelkezésünkre állt, és a fáradtságért cserébe kínált sajtospogácsa is mind elfogyott a délelőtt végére.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a résztvevőknek:

-       Gönczöl Gyuri bácsinak,

-       a Tóth-Kurucz családnak (János, Krisztina, Alexander és Adrián),

-       a Török családnak (Ferenc, Erika és Zsolna),

-      a Jankovics családnak (Eszter, Léna és Hanna),

-       a Lévai családnak (Ferenc, Hajnalka, Edit, Márton és Anasztázia)

-       a  Dupcsik – Séra családnak (Anita és Balázs)

-       a Vidovszky családnak (Ferenc, Eleonóra és Dalma)

-       a Máthé családnak (Réka, Lenka és Elza)

-       a Gölöncsér családnak (Zsuzsanna, Barbara és Zsanett)

-       a Horváth családnak (Csenge, Zente és Ágota)

-   Weimer Ferencné Évának és tanulóinak (3. osztály - Talabér Csenge, Tircs Janka, Bocsi Tamara és Baráth Barnabás)

-       Baráthné Maár Anettnek és diákjainak (7.osztály - Karasz Janka, Kurdi Zsófi, Darázsi Málna, Horváth Levente)

-      Antal - Kalmár Petrának, kisfiának, Antal Zalánnak és a 6. osztály diákjainak (Bocsi Ramóna, Kovács Rebeka, Dittmann Péter, Cseke Levente, Pócsmegyeri Petra, Tamás Dominika, Füredi Tamás ésTalabér Levente)

-      Kovács Biankának

-       Barsi Lászlóné Mártinak,

-       Árendás Zsuzsannának,

-       Lévai Péternek ,

hogy velünk voltak, kitartottak és segítettek, hogy Együtt tegyünk, Egymásért és a Közösségért!

Horváth Ágota

alapítványi titkár

Dunaalmás, 2018. október 30.

Nyomtatás E-mail

Keresztáldás

KERESZTÁLDÁS

(Dunaalmás, 2018. 05. 13.)

A Dunaalmásért Alapítvány , az Öregmalom Színtársulat és a Dunaalmási Római Katolikus Egyházközség közreműködésével felújításra került az Almási u. 165. sz. előtti kereszt és környezete. A következőkben Szuly Lászlónak és Milus Ferenc plébánosnak az áldás alatt elhangzott mondandóját olvashatják:

            80 évvel ezelőtt, 1938. május 25. és 29. között Budapesten ülésezett a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Az Eucharisztiáról, azaz a kenyér és bor színében köztünk élő Krisztusról tanácskoztak. A kongresszus mottója ez volt:

„AZ EUCHARISZTIA A SZERETET KÖTELÉKE”.

            Többek között az alábbi témákról volt szó: Az Eucharisztia és a család, Az Eucharisztia és a falu, illetve az Egység.

        Az Eucharisztikus Kongresszus azonban nem csupán tanácskozások sorozata, teológiai tézisek megvitatása, hanem egyfajta zarándoklat, ünneplés, amelynek az a célja, hogy ismertté váljék Krisztusnak a világban való valóságos jelenléte. Ismertté és életté váljék, keresztények és más vallásúak, hívők és nem hívők számára egyaránt. Ismertté és életté váljék, egyházunk, hazánk és az egész világ számára.

            A kongresszus himnusza, (amit az előbb énekeltünk,) így fogalmazza meg a lényeget: Krisztus a kenyér és bor színében VÁNDORLÁSUNK TÁRSA LETT. A mi nagy kérésünk feléje pedig az, hogy FORRASSZA EGGYÉ BÉKESSÉGBEN A NÉPEKET.

            Ezt a keresztet ennek az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusnak az emlékezetére állították. A kereszt és az Eucharisztia szoros kapcsolatban áll egymással. Mindkettő által Jézus adja magát nekünk. És ha Ő velünk, akkor ki ellenünk! A keresztények a keresztre tekintve remélték oltalmukat mindenféle szorongatásukban, és az Eucharisztiát magukhoz véve kaptak erőt minden küzdelmükhöz.

            A keresztet a felirat szerint az almási és neszmélyi hívek állították. HÍVEK, azaz HŰEK. Más szóval: hívségesek, hűségesek. Azok állították, akik híven kitartottak Krisztus mellett annak ellenére, hogy Jézus nem dicsőséges hadvezérként állt előttük, hanem a szégyen fájára fölfeszítve adta magát értünk.

            Jézus elkerülhette volna a csúfos halált, ha elbujdokol az üldözői elől, vagy ha odarendel 12 ezred angyalt szétkergetni az ellenségeskedőket, vagy ha olyan csodát tesz, amellyel térdre kényszeríthette volna az összes ellenségét. De akkor hűtlen lett volna saját tanításához, miszerint a szeretet türelmes, megbocsátó, nem erőszakos.

A hívek ehhez a türelmes, megbocsátó, nem erőszakos Krisztushoz voltak hűek.

            De nemcsak a keresztre feszített Krisztushoz voltak hűek az 1938-ban itt élt emberek, hanem az Eucharisztiában rejtőzködő Krisztushoz is. Noha nem testi valóságában tapasztalhatták meg Krisztust, csak egy darabka kenyérben, de hitték azt, hogy így is az élő Krisztussal találkozhatnak. Ha magukhoz veszik a Szentostyát, akkor Krisztus valóban bennük fog élni.

            Hűségük legyen példa számunkra is a kitartásban.

            Ez a kereszt 80 éven át jelezte, hogy Jézus velünk van. Az idők folyamán azonban megrongálódott, szükségessé vált a felújítása. A kőkeresztet megtisztítottuk, a sérült testet kicseréltük. A vaskerítést átfestettük. A felújításban oroszlánrészt vállalt a Dunaalmásért Alapítvány és az Öregmalom Színtársulat. Ezúton is köszönjük a segítségüket.

            A felújítás azért is vált időszerűvé, mert két év múlva, 2020-ban ismét Budapesten rendezik meg az immáron 52. Eucharisztikus Kongresszust. Már elfogadták a Kongresszus jelmondatát. Ez így hangzik:

„MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD.”

Mi mindent jelenthet számunkra a „forrás”?

            Jelenthet a forrás tiszta vizet, amely éltet és megtisztít.

            Jelenthet a forrás gyógyvizet, amely gyógyít, enyhíti fájdalmainkat.

            Jelenthet a forrás hőforrást, amely felmelegít, oldja ridegségünket.

            Jelenthet a forrás erőforrást, amely segít elvégezni feladatainkat.

            Jelenthet a forrás fényforrást, amely megvilágítja az utunkat.

            Az Eucharisztia olyan forrás, amely éltet, megtisztít, gyógyít, felmelegíti rideg kapcsolatainkat, erőt ad a mindennapi feladatainkhoz, rávilágít arra, hogy merre menjünk. De csak akkor, ha nem kerüljük el nagy ívben, csak akkor, ha élünk Vele.

            Rajtunk áll, hogy milyen hatásfokkal érvényesül Jézus szeretete. Tudjuk, hogy egyedül nem megy, nélküle semmire sem jutunk.

 

ÁLDÁS

            Mennyei Atyánk! Áldd meg ezt a felújított keresztet, hogy állja az idők viharait, és még sokáig hirdethesse, hogy Krisztus keresztje a türelmes, megbocsátó, nem erőszakos szeretet jele!

 Jutalmazd örök boldogsággal azokat, akik ezt a keresztet állították 80 évvel ezelőtt!

Fogadd el azok áldozatát, akik 80 éven keresztül gondját viselték a keresztnek, és virágokkal vették körül!

Áldd meg azokat, akik kétkezi munkájukkal részt vettek a kereszt felújításában!

Segítsd a Dunaalmásért Alapítvány munkatársait és támogatóit, hogy eredményesen szolgálják a község anyagi és szellemi felemelkedését!

Kísérd áldásoddal az Öregmalom Színtársulat tevékenységét, hogy játékuk mindig a közönség felüdítésére és épülésére legyen!

Áldd meg mindazokat, akik hittel tekintenek a keresztre, és hűek maradnak Krisztushoz!

Áldd meg azokat is, akik ügyet sem vetnek a keresztre, hiszen Krisztus áldozata értük is történt!

Áldd meg az itt jelen lévőket, hogy életük egyre boldogabb legyen!

Erősítsd meg hitünket!

Add, hogy felismerjük, hogy az Eucharisztia a legfőbb erőforrásunk!

Segíts minket, hogy minden emberrel békességben élhessünk! Amen.

Áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

Menjetek békével! Szolgáljátok Istent és embertársaitokat!

Istennek legyen hála!                       

                                                                                                                                 Szuly László írása

Nyomtatás E-mail

Atlétika Kupa

                                                                                                                                                  

 II. AKAK csoportkép

 

II. Almási Kölyök Atlétika Kupa

A gyermekkorban elkezdett tudatos életmód, amely elsősorban aktív sporttal jár együtt, nagyon pozitív hatásokkal van egészséges felnőtté válásunkra.   „(…)A megelőzés mindig sokkal jobb és hatékonyabb, mint az, amikor már gyógyításra van szükség. Ennek egyik leghatékonyabb és legélvezetesebb módja a sportolás.  (…) Bizonyított tény, hogy a sport hatással van az értelmi- pszichikai fejlődésre, az intelligenciára, a szókincs és a megfigyelőképesség, valamint a mozgásos teljesítmény alakulására. Másrészről csökkenti a mozgásos nyugtalanságot, impulzivitást, növeli a figyelmet, az állhatatosságot.  Nő a gyerek önállósága, saját magába vetett hite”- hallhatjuk a neves gyermekgyógaásztól, Dr. Gyarmati Andrea - korábbi olimpiai ezüst- és bronzérmes úszótól.

 (Forrás:http://www.noiportal.hu/main/npnews-18542.html)

A Dunaalmásért Alapítvány kiemelt figyelmet fordít az egészségre - és az egészséges életmódra nevelésre, így idén is megrendeztük az Almási Kölyök Atétika Kupát. Eredetileg úgy terveztük meg a versenyt, hogy a térség kisebb iskoláinak biztosítsunk részvételi lehetőséget egy olyan sporteseményen ahol közhellyel élve, de valóban a „részvétel” a fontos. Idén több iskola is visszamondta a szereplést, megfosztva diákjaikat egy olyan versenyen való részvételtől, ahol mindenki nyertes, nincs vesztes, csak legjobbak vannak és mindenki kap érmet, ajándékot. Ennek fényében a következő években már az alapítvány is szélesebb skálán gondolkozhat a meghívandó iskolákkkal kapcsolatosan, nem szükséges csak a szűk térségünket figyelembe venni.

         Köszönjük a naszályi Angyalffy Mátyás Általános Iskola illetve a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola diákjainak és felkészítő tanáraiknak a részvételt, a sportszerű versenyzést és a jó hangulatot.

A Kölyök Atlétika program feladatai nem idegenek a gyermekek számára, hiszen szinte minden általános iskolában a tananyagba beépítve szerepelnek az atlétika ilyen formán gyermekbarát mozgásanyagai. Emellett a kötelező testnevelés órákat kiváltó iskolai „atlétika edzés” –t és ezzel együtt a sportágat választó gyerekek későbbi versenyzői tevékenységét is a lehető legsokrétűbben készíti elő.

Az idei Almási Kölyök Atlétika Kupán két iskola 3 csapata versenyzett.

Vidovszky Ferenc, az alapítvány kurátorának köszöntö szavai után, Baráthné Maár Anett vezényletével bemelegítettek a gyerekek, majd Kárpáti Károly jelzésére megkezdődhetett a verseny.

          Az előző évi kupa szabályai alapján idén is több „állomáson” zajlott a vetélkedés. A feladatok között volt sprint-gát; oda-vissza váltófutás, békaugrás (helyből távolugrás), kölyök gerelyhajítás, térdelésből dobás (későbbi súlylökés) és a legnépszerűbb versenyszám a Forma-1.

             Hangos szurkolás közepette láthattunk néhány igen ígéretes hajítást és ugrást is. Hamarosan ki is derült, hogy melyik csapat milyen eredménnyel végzett.


Az
 I. Legjobb helyezést a dunaalmásiak „A” csapata érte el, melynek tagjai: Török Zsolna, Tóth-Kurucz Adrián, Harcsa Soma István, Talabér Csenge Anna , Kerecsényi Erik Tamás, Galambos Gréta Panna, Kulcsár Larion, Szabó Zsuzsanna Margit , Tircs Simon , Balázs Botond és Bocsi Ramóna voltak.

II. Legjobb helyezést a naszályi Angyalffy csapat érte el Szilvássy Rómeó, Nyulasi Friderika, Stzabó Tamás, Czifrik Júlia, Németh Kristóf, Nagy Réka , Vágusz Dávid, Takács Stefi, Lidi Ignác, Mórócz Izabella - felkészítő tanáruk Willi Attiláné

III. Legjobb csapat az almási „B” csapat lett Sipák Fanni, Tóth András, Horváth Mihály Zsolt, Juhász Lana, Dégen Botond Baltazár, Tenk Nikolett, Galambos Bence Csegő, Mócz Friderika Dorka, Pócsmegyeri Petra, Füredi Tamás és Juhász Panna

Minden gyermek érmet, emléklapot, csokoládét és egészséges finomságokat kapott az eredményhirdetésen.

              Gazdára talált a 4 különdíj is, mindkét iskolából egy fiú és egy lány kapott jutalmat jó telejesítményéért.

Az Almási Csemege Kft (Polhammer Réka) , a Dalmási Almáskert Kft (Pap Éva) , a Lorkamill Kft dolgozói (Darázsiné Vas Anna, Gölöncsérné Uttó Zsuzsanna, Horváth Ágota és Tar Szilárd) és a Dunaalmási Önkormányzat által felajánlott kupákat Naszályról Szabó Tamás és Mórócz Izabella ,Dunaalmásról Török Zsolna és Kerecsényi Erik Tamás kapták – egy-egy kupa és ajándékcsomag volt munkájuk jutalma.

              Külön köszönet jár a Csokonai Általános iskola igazgatónőjének, Horváth Anikónak, az iskola testnevelőinek Baráthné Maár Anettnak és Kárpáti Károlynak és a tantestület tagjainak, hogy az alapítvány segítségére voltak a II. Almási Kölyök Atlétika Kupa megszervezésében és lebonyolításában. Köszönjük Soltész Babettnek a Csokonai SZMK elnökének, hogy segítségünkre volt a gyerekek vendégüllátásában és a szervezésben.

              Gratulálunk a résztvevőknek, további eredményes sportolást és jó egészséget kívánunk!                                        

                                                                                                                                                                      Horváth Ágota

                                                                                                                                                                     alapítványi titkár

Dunaalmás, 2018. március 28.

 

Nyomtatás E-mail