DUNAALMÁSÉRT ALAPÍTÁNY

December 25. - A MEGVÁLTÓ

 

A Kis Jézus ovális

KIS JÉZUS
……………………

 

Názáreti Jézus vagy Jézus Krisztus, gyakran csak Jézus vagy Krisztus, héberül: ישוע‎ (élt: Betlehem, i. e. 4 körül – Jeruzsálem, i. sz. 30–33 körül) a kereszténység központi alakja, a világtörténelem egyik legismertebb és legnagyobb hatású személye.

A többségi keresztény nézet szerint Jézus maga a megtestesült Isten, a Szentháromság tagja. A Szentháromság-tagadó felekezetek és a többi ábrahámi vallás (judaizmus, iszlám) Jézus-képe ettől eltér; mindegyik elveti Jézus isten-mivoltát. Az iszlám szerint Jézus csak az egyik a legfőbb próféták közül, a judaizmus szerint pedig hamis messiás volt; ahol a Talmud szól Jézusról, a lehető legsötétebb színben festi le.Születését a keresztény világ december 25-én, karácsonykor ünnepli, kereszthalálára nagypénteken emlékezik, föltámadását pedig húsvétkor ünnepli. Egykor feltételezett születési évétől számítják a mai (keresztény) világ időszámítását (Gregorián naptár).

Az evangéliumok szerint Betlehemben született. Születését csodálatos jelek kísérték. Ezekről szóltak az elmúlt 24 nap történetei.

Heródes király halála után családja visszatért szülőföldjére és Názáretben telepedtek le, Jézus itt nőtt fel. A kisfiú kitűnt okosságával, amikor a templomban tanított tizenkét évesen, megmutatkozott elkötelezettsége Isten felé. (Lk 2,40–52). Ezzel lezárult gyermekkorának története, melyet elsősorban Lukács evangéliuma tartalmazza.

Tanítói szolgálatát megelőzően a pusztába ment, ott negyven napig böjtölt, és kísértéseket utasított el. Keresztelő János megkeresztelte, majd tizenkét tanítványt gyűjtött maga köré. Velük járta Izraelt, tanította a népet és erkölcsi útmutatásokat adott nekik; gyógyító volt és ördögűzéssel is foglalkozott. Tanítását főleg példabeszédekben fejtette ki, kiemelkedő tanítása a hegyi beszédek.

A magyar Jézus név a latin Iesus névből származik, ami a görög Iesous (ησος) név átirata. Jézus címe, a Krisztus a görög khriszéin (felkenni) igéből származik, jelentése: Felkent. Az ókori judaizmusban szent olajjal kenték fel a királyokat és kivételesen szent életű embereket hivataluk viselésére.] Nevezik még Messiásnak. illetve Megváltónak is.

A korai keresztények Jézust a Krisztusnak, vagyis a Megváltónak nevezték, akinek eljöttét próféták sokasága jövendölte. Későbbi szóhasználatban a Krisztus név egybeforrott Jézus nevével. A magyar keresztény szó a latin christianus-ból származik, jelentése: krisztusi, azaz Krisztus követője.

 

 

Nyomtatás E-mail

December 24. - A mirha

 

Mirha ovális

MIRHA
 
………………

 

A mirha arab nyelven keserűt jelent, ami utal kesernyés ízére.

Illata édes, enyhén pézsmaillatú, melengető. A tömjénfafélék családjába tartozik, Arábiában, Ázsiában, a Vörös-tenger partvidékén, Etiópiában őshonos. A mirha gyantáját a fa kérgének felmetszésével gyűjtik. Az ókorban főleg vallási szertartásokon és a gyógyászatban használták. A múmiákat is mirhából készült kenőccsel kenték be, ami megakadályozta a test pusztulását.

Napjainkban a kozmetika is használja pakolások, szépítőszerek alapanyagaként.

A Biblia, a Korán és a Védák egybehangzó állítása szerint a mirha elengedhetetlen kelléke a jelentős szertartásoknak. Egyiptomban éjjel-nappal égették a templomokban. Nap-szertartásoknál, és a Holdnak szánt áldozati ajándékként alkalmazták. A zsidóknál a felszentelésre használt bedörzsölő olaj is tartalmazott mirhát. Hagyományaik szerint Mózes is ezzel kente fel papjait. A megfeszített Jézusnak állítólag egy elöljáró mirhából és borból készült italt kínált. A görög mitológiában Aphrodité Mürrha istennőt vérfertőző kapcsolatra kényszerítette apjával, Kinürasszal, aki azzal állt bosszút, hogy Mürrhát mirhafává változtatta. Virágba borulásakor született meg e frigy gyümölcse, Adonisz. A kéregből kicsorduló gyantát azóta nevezik Mürrha könnyeinek.

Több alkalommal jelenik meg a Bibliában akár illatszerként (pl. Eszt 2:12), akár orvosságként (pl. Gen 37:25-27).

Mirhás bort akartak a kereszten függő Jézusnak adni, hogy a fájdalmait csökkentsék (Mk 15:23), a halála után pedig a bebalzsamozásához is ezt használták (Jn 19:39). Jézus király és főpap volta mellett ő a szenvedő Messiás is, aki a saját sebeivel gyógyítja meg a miénket (Ézs 53:5), a szenvedését megkoronázó halálával vált meg bennünket a bűnből. Az élete folyamán töviskoronát kapott (Jn 19:2), ami a szenvedő szolga szükségszerű “tartozéka”. Ahhoz, hogy az aranykoronával a fején tudjon egy napon visszatérni, a szenvedésen keresztül vezetett az út. Ezzel persze nekünk is példát adott, és kijózanít, hogy a szenvedéseinkből tanuljuk meg az engedelmességet (Zsid 5:8).

A mirha tartósító tulajdonsága miatt a belőle készített illatszer akár tíz évig is megőrzi illatát. 

Nyomtatás E-mail

December 23. - A tömjén

   

Tömjén ovális

                            TÖMJÉN
                                   ………………….

 

A tömjén egy olyan gyanta volt, amelyet bizonyos fák kérgéből nyertek, melyek Északkelet-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában honosak. Templomi szertartások során füstölőszerként használták, és a legtöbb vallásban azt jelképezte, hogy a hívek lelke vagy imádságai felszállnak az istenséghez. A zsidó és a keresztény vallásban is megjelent (utóbbiban kb. a 4. század körül). A tömjén tehát papi ajándék, és Jézusnak, mint főpapnak ajánlották fel. Leginkább a Zsidókhoz írt levél szerzője emeli ki Jézus főpapi mivoltát: “Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz” (Zsid 4:14, vö. 7. fejezet). Jézus, mint főpap esetében a tömjénnek valódi jelentősége van. A füstölőszer ugyanis azt jelképezi, hogy az imádságaink és a lelkünk felemelkednek Istenhez. Jézus pedig, mint a főpapunk közbenjár értünk, imádkozik értünk (csakúgy, mint a Szentlélek), ill. az áldozatával lehetővé tette, hogy Isten országába kerülhessünk.

Sába királynője számított az egyik legnagyobb szállítónak, emiatt vállalkozott veszélyes útjára Salamon királyhoz. Az ókori kínaiak a lepra, és a tüdővész ellenszerének tartották, de keleten és nyugaton egyaránt használták légzőszervi megbetegedések, reuma, bőrbajok, vérbajok, vesebetegségek gyógyítására.

A bőrt rugalmassá, fiatalossá teszi. A mai orvosok is elismerik a tömjén-olaj számos gyógyító tulajdonságát. Kisimítja a ráncokat, puhítja a bőrt, enyhíti a bőr zsírosságát. Segít megszabadulni a lelki szorongásoktól, gondterheltségtől, visszaadja a lélek erejét.

Támogatja az energia összpontosítását.

Nyomtatás E-mail

December 22. - Az arany

         

         Arany ovális

 ARANY
 ………………

 

Az aranyat, a tömjént és a mirhát jól ismerhetjük a Bibliából, miszerint a három napkeleti bölcs aranyat, tömjént és mirhát ajándékoz a kisded Jézusnak.

Természetesen az aranynak, a tömjénnek és a mirhának a Bibliában szimbolikus jelentése van. Az arany a Nap szimbóluma, ami Jézus napszerűségére utal, a mirha már előre mutat az áldozati tettre, a tömjén pedig Jézus tisztaságát szimbolizálja. Lelki szempontból úgy is értelmezhetjük az ajándékokat, mint a szeretet aranya, az ima tömjénje és a hit mirhája. A Három királyoknak is több szimbolikus jelentése van, ezek egyike, hogy Jézus születésénél minden nép képviseltette magát: Gáspár (jelentése: kincstárnok) a perzsa, Menyhért („a fény királya”) a héber, Boldizsár pedig („Bél isten, védd a királyt”) az akkád népet szimbolizálja, de jelzik még a Jézus megszületése előtti három kultúrkorszakot is (indiai, perzsa, egyiptomi).

Az arany általában királyi ajándék volt. Amikor az ószövetségi uralkodókról olvasunk, gyakran említik meg, hogy mekkora vagyon volt a kincstárukban (pl. Salamon). Ez az ajándék előrevetíti, hogy a gyermekben egy hatalmas király született meg, akinek királyi ajándék jár ki, hogy azzal tiszteljék (és imádják, gr. proszküneó). Jézus valóban királyi családba született, ő ugyanis Dávid leszármazottja (Mt 1:1). Ezen kívül a második eljövetelekor a maga királyi dicsőségében fog megjelenni, és még azoknak is egyértelmű lesz királyi hatalma, akik ezt első eljövetelekor nem vették észre. János apostol így ír erről: “És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona… Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura” (Jel 19:11-12, 16).

A teljes megváltáshoz és Jézus személyéhez mindhárom ajándék üzenete hozzátartozik. Az arany annak a királynak jár, aki uralkodni fog, és az uralmat nem önkényesen, katonai haderővel ragadta magához, hanem a szeretetével nyerte meg az alattvalóit. A tömjén a főpapé, aki engesztelést végzett értünk egyszer és mindenkorra, és a lelkünknek bebocsátatást szerzett Isten országába. A mirha pedig a szenvedő Messiást illeti meg, aki vállalta a kínhalált azért, hogy mi élhessünk. Így az ajándékok üzenete az evangélium magvát foglalják össze.

Nyomtatás E-mail

December 21. - A Betlehemi csillag

      Betlehemi csillag ovális 

       BETLEHEMI
       CSILLAG
           ………………………

 

A betlehemi csillag, ami a napkeleti bölcsek, háromkirályok csillagaként is ismeretes, de a nép körében egyszerűen karácsonyi csillagként is emlegetik, a Biblia újszövetségi részében található Máté evangéliumában (Mt 2,1-11) szerepel.

Máté leírása szerint a Názáreti Jézus a júdeai Betlehem városában történt megszületését egy csillag jelezte az égen, egy rendkívüli égi jelenség, amit követtek a napkeletről származó bölcsek, akik így találtak rá az újszülött Jézusra.

Bár egyes kutatók felhívják a figyelmet, a szöveg csillagról beszél – mely vezeti a bölcseket azon a néhány kilométeren is, amely Jeruzsálem és Betlehem között található – inkább együttállásról lehet szó.

K. Ferrari d'Occhieppo osztrák asztronómus álláspontja értelmében i. e. 7-ben a Jupiter és Szaturnusz planéták együtt állásai jelezték a Názáreti Jézus megszületését, amely együttállásokat a babiloni csillagász-asztrológusok is feljegyezték. A csúcspontja ennek a hármas együttállásnak i. e. 7. november 12-re esett, amikor ez a legjobban volt megfigyelhető, amit K. Ferrari d'Occhieppo a „bölcsek” Betlehembe való megérkezésének az időpontjának tart. Jézus születésnapját i. e. 7. január 17-ére teszi.

Elképzelése szerint a Jupiter bolygó volt a királyok csillaga, a Szaturnusz pedig Izrael csillaga, így ennek a kettőnek az együttállása a Halak csillagképben jelezte a Messiás megszületését.

A Jupiter az ég ura, s a királyok királyának jele. Fölkelte idején, vagy amikor legmagasabban áll az ég közepén, jóságos és igazságos uralkodók születnek.

A Szaturnusz az „éjszaka Napja”, a nyugati országok és királyok jele, különösen Izrael csillaga. Esti kelte idején bölcs törvényhozók és erős kézzel kormányzó uralkodók születnek. Ez a két hatalmas vándorcsillag különösen jelentős a Halak csillagképében, amely a közeledő tavasz jele, új élet és új remény égi hírnöke. Nyugati ága alatt áll Judea és Jeruzsálem, keleti ágához tartozik Mezopotámia és Babilon.

Nyomtatás E-mail